Behöver du dina organ när du dör?

Bild på Donationskort
- När du inte behöver båda njurarna, är det då inte egoistiskt att inte donera en njure till någon som behöver den?
- Nej, jag donerar hellre båda när jag dör

Inledning

Att man är ateist betyder inte nödvändigtvis att man inte tror på ett liv efter döden, men sannolikheten att en teist ska tro på ett efterliv är ändå större än att en ateist gör det. Sannolikt är du som läser denna sida ateist och tror inte på ett liv efter döden. Den här artikeln syftar till att förmå dig att anmäla dig till donationsregistret för att donera organ och vävnader när du dör. Vad har du för nytta av dem om du ändå inte lever?

Varför donera organ?

Bild på organ

Den dagen du dör kommer läkarna och dina anhöriga att ställas inför ett svårt beslut. Din död kan rädda livet på många människor och spara kostnader och lidande i sjukvården, men vilken var din vilja? Om du inte har berättat för någon om du ville donera dina organ lägger du en tung börda på dina anhörigas axlar eftersom de tvingas ta ställning. Av känslomässiga skäl är det många anhöriga som inte kan acceptera att den anhörige är död och säger nej, fast de intellektuellt inser att den avlidne inte längre lever. Organen måste tas tillvara inom 24 timmar efter döden, så det finns inte mycket tid till eftertanke. Många läkare har också svårt att fråga de anhöriga om organdonation när patienten just har avlidit. Av de ca 300 personer som dör i Sverige på ett sådant sätt att de skulle kunna bli donatorer är det bara en del personers organ som tas tillvara. Vården lider brist på donatorer och köerna för transplantation är långa.

Trots att en överväldigande majoritet av svenska folket är för att donera sina organ efter sin död är det bara runt 1,5 miljoner svenskar som har anmält sig till donationsregistret. Var femte svensk beräknas bära på ett donationskort, men bara 15% är anmälda till registret. Sverige är tillsammans med Tyskland och Holland ett av de länder som har minst antal donatorer i förhållande till folkmängden. Med tanke på att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder borde det vara få som har religiösa betänkligheter att anmäla sig för donation. Då är det sorgligt att vi är så dåliga på att donera våra organ.

Vem skulle vilja ha mina organ?

Många tror att deras organ inte kan komma till användning och anmäler sig därför inte till Socialstyrelsens donationsregister. Det finns ingen åldersgräns för vems organ som kan tas tillvara, utan det beror på organens skick. Förutom organ kan man även donera vävnader, som t.ex hornhinnorna, eller donera sin kropp till medicinsk forskning. Det viktiga är att man tar ställning så att läkarna kan göra den vetenskapliga bedömningen om organen eller vävnaderna är lämpliga eller inte. Organ och vävnader som kan vara lämpliga är t.ex njurar, lever, hjärta, lungor, hjärtklaffar, hornhinnor, hud och benvävnad.

Hur anmäler man sig till donationsregistret?

Baksidan på Donationskortet

För att donera dina organ anmäler du dig till Socialstyrelsens donationsregister. Man kan anmäla sig genom Socialstyrelsens hemsida, via webplatsen Livsviktigt, genom att ringa Donationslinjen (020-771177), eller fylla i ett donationskort och skicka portofritt till Socialstyrelsen. Donationskortet kan man hämta gratis på alla apotek, sjukhus och vårdcentraler. Fyll i det och förvara kortet i plånboken. Om du ber snällt på apoteket har de säkert gamla inplastningskort kvar från de gamla patientkorten så att de kan plasta in kortet åt dig.

På donationskortet finns tre olika alternativ: Att donera organ och vävnader för transplantation eller annat medicinskt ändamäl, att donera enbart för transplantation eller att inte donera alls.

Förutom att anmäla sig till donationsregistret bör man berätta för sina anhöriga om sitt beslut. På så vis kan du även bli ett positivt föredöme som får dem att också anmäla sig. Om du trots argumenten ovan inte har bestämt dig för om du vill donera dina organ eller inte kan du besöka webplatsen Livsviktigt och läsa mer. Fundera några dagar och bestäm dig sedan. Ditt beslut är inte oåterkalleligt. Om du ändrar dig kan du göra en ny anmälan. Om du trots allt inte vill donera dina organ och vävnader kan du fylla i det på donationskortet. På så sätt slipper de anhöriga fatta det svåra beslutet som det trots allt är att inom 24 timmar bestämma om man vill donera sin döde anhöriges organ eller inte.

Länkar

Författare

Sidan är skriven av Fredrik Bendz. Alla faktauppgifter är hämtade från artikeln Många organ går förlorade i vården (Farmaceutisk Revy, Nr 10, 2004)

tillbaks  Tillbaks till startsidan


Copyright © 2004 ateism.se

Sidan skapades Friday, December 17, 2004
Sidan uppdaterades senast Friday, December 17, 2004

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!

Kontakta ateism.se

(* extern anslutning)