Teodicéproblemet

Redaktörens förord

Denna text var ursprungligen ett debattinlägg på ett diskussonsforum där en person hävdade att det inte finns några giltiga argument för ateismen. Janus beskrev då ett av hans starkaste argument mot Guds existens. Teodicéproblemet var ursprungligen ett problem som kristna tänkare brottades med: Hur är det möjligt för en fullkomligt god och mäktig varelse att tillåta ondskan. Som ateistiskt argument har det istället fått betydelsen att det inte kan finnas en allsmäktig och allgod varelse eftersom det existerar lidande i världen. Texten har redigerats måttligt för att avlägsna korrekturfel och för att bättre passa in i denna sidas grafiska utformning.

Inledning

Nu skall jag granska ett av de klassiska bevisen mot guds existens, samt gå igenom eventuella frågeställningar och motargument.

Argumentet lyder:

  1. Om gud finns existerar ett väsen som är allsmäktigt, allvetande och allgott.
  2. Om ett väsen av typ (1) existerar skulle inget onödigt lidande förekomma.
  3. Onödigt lidande förekommer.

Slutsats: Gud existerar inte.

Vad är onödigt lidande, ont och gott?

Först och främst kommer teister att fråga mig vad jag menar med onödigt lidande (ON). Jag skall ge ett exempel på detta.

"Ett rådjur bor i en fjärran skog. Vid ett åskväder slår en blixt ner och en skogsbrand startar. Rådjuret blir innestängt i elden och lider svårt i flera dagar innan döden gör slut på lidandet."

Några teister skulle fråga sig vad man ska basera värderingar som "ont" och "gott" på om man inte tror på gud. Dessa måste först bevisa att sådana värderingar bara beror på gud innan denna invändning gäller. Dessutom kan man använda det här argumentet som en intern kritik av teismen för att visa att det är självmotsägande.

Då skall vi ta oss en titt på några vanliga motargument

1. Gott kan inte existera utan ont, utan ondskan som motstycke blir begreppen meningslösa.

Svar: Detta inlägg förutsätter att det bara finns tillräckligt med ondska för att det skall fungera som en motvikt. Jag tror inte att många accepterar detta. Det är sant att detta förklarar varför ondskan finns, men det förklarar inte mängden ondska. Skulle begreppen vara mindre tydliga utan (ON)? Nej. Faktum är att det bara behövs en liten klick ondska för att vi ska se och förstå skillnaden.

2. Det onda beror på människans fria vilja.

Svar: Det finns allvarliga problem med detta försvar.

Det första och allvarligaste problemet är att det inte svarar på (ON). Men det håller inte inte övrigt heller.

Detta förutsätter att vi faktiskt har en fri vilja, och att våra handlingar inte styrs av händelser i hjärnan eller nervsystemet.

Gud skulle kunna skapa människor som hade en tendens att göra goda saker. Detta skulle inte hota vår fria vilja.

Gud skulle kunna göra oss människor tåligare mot fysisk skada samt ändra naturlagarna och göra det svårare för oss att skada varandra, vilket inte skulle hota vår fria vilja.

Gud skulle kunna låta oss utföra vår fria vilja, men förhindra dåliga resultat med gudomlig kraft.

Fria viljans försvar (FVF) förutsätter att den fria viljan är värd priset av miljontals lidande och döda. Detta antagande är tveksamt.

I (FVF) är gud indirekt ansvarig för det onda då han visste resultatet innan, med tanke på allmakten och allvetandet som gud beskrivs i (1).

3. Det onda beror på Satan/demoner.

Svar: Detta svarar inte på (ON).

Dessutom, om man antar att det onda beror på den fria viljan hos demoner/satan gäller alla ovanstående invändningar.

4. Ondskan är en varning.

Svar: Första problemet med detta är att det inte svarar på (ON). Dessutom innebär det här ett problem för guds allmakt, (1) då en allsmäktig gud skulle kunna varna oss på andra sätt.

5. Det onda används för att få fram det bästa hos oss människor. En jordbävning t.ex föder hjältemod, hjälpsamhet och samarbete.

Svar: Först problemet är att detta inte svarar på (ON).

Dessutom kan en allsmäktig gud få fram dessa egenskaper utan att ha ihjäl oskyldiga människor och djur.

6. Ondskan beror på syndafallet.

Svar: Först och främst svarar inte det här på (ON).

Sen är syndafallet svårt att bevisa som ett faktum.

7. Guds vägar är outgrundliga. Det finns ett syfte med ondskan men vi känner inte till det.

Svar: Det syfte gud skulle ha med ondskan eller det mål han vill åstadkomma skulle han kunna åstadkomma utan att blanda in lidande, eller i alla fall ta bort en stor mängd (1).

Dessutom är det här en dålig affär av gud. Vi kan anta att gud skulle tala om att syftet var hemligt för oss, så att folk inte tappar tron. Att lämna det oförklarat är inte logiskt då gud vill att vi ska tro på honom och älska honom. (Enligt de tre största världsreligionerna)

Ateister kan förklara ondskan utan att blanda in mysterier. Vi kan förklara onda handlingar psykologiskt, sociologiskt och historiskt. Vi kan också förklara naturligt ont, som naturkatastrofer, utan att blanda in mysterier.

Slutsats

Därmed drar jag slutsatsen att Gud inte existerar.

Författare

Texten har skrivits av Janus.

tillbaks  Tillbaks till startsidan


Copyright © 2004 ateism.se

Sidan skapades Tuesday, August 19, 2003
Sidan uppdaterades senast Wednesday, August 27, 2003

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!

Kontakta Ateism.se

(* extern anslutning)